donderdag 2 december 2021

Gelukkig maar! De inwoners van de Vrije Enclave Breezand kunnen weer rustig slapen achter hun zwaarbewaakte grens.
Lees straks ook DWEPERS EN DROMERS

Dwepers en dromers
Tegenculturen in Nederland, 1890-1940
De Nederlandse samenleving veranderde razendsnel aan het eind van de negentiende eeuw. Oude, vertrouwde waarden wankelden door een stroom aan nieuwe ideeën en levensstijlen. Alles moest anders: de inrichting van de maatschappij, de omgang met het lichaam en ook religie en spiritualiteit. Anarchisten, vegetariërs, theosofen, spiritisten, utopische kolonisten, feministen, strijders voor homorechten: de verschillende stemmen van linkse activisten tot ultrarechtse ‘trekvogels’ en reactionaire cultuurcritici vormden een verwarrend koor.

Jan J.B. Kuipers belicht de versplintering van het levensbeschouwelijke landschap in een periode die werd gekenmerkt door vaak extreme opvattingen. Hij laat de lezer kennismaken met de vaak grillige vertegenwoordigers van een onversneden individualisme.

€ 24,99

woensdag 1 december 2021

Middelburg 1965: 'Pop-art on scene'

De eerste happening in Middelburg, op 23 maart 1965 in het City-theater aan de Lange Delft. Twee maanden vóór het 'officiële' begin van provo. Hoe dachten de PZC en zijn lezers erover?


PZC, 24 maart 1965PZC, 26 maart 1965

Lees straks ook DWEPERS EN DROMERS

Dwepers en dromers
Tegenculturen in Nederland, 1890-1940
De Nederlandse samenleving veranderde razendsnel aan het eind van de negentiende eeuw. Oude, vertrouwde waarden wankelden door een stroom aan nieuwe ideeën en levensstijlen. Alles moest anders: de inrichting van de maatschappij, de omgang met het lichaam en ook religie en spiritualiteit. Anarchisten, vegetariërs, theosofen, spiritisten, utopische kolonisten, feministen, strijders voor homorechten: de verschillende stemmen van linkse activisten tot ultrarechtse ‘trekvogels’ en reactionaire cultuurcritici vormden een verwarrend koor.

Jan J.B. Kuipers belicht de versplintering van het levensbeschouwelijke landschap in een periode die werd gekenmerkt door vaak extreme opvattingen. Hij laat de lezer kennismaken met de vaak grillige vertegenwoordigers van een onversneden individualisme.

€ 24,99

 


maandag 29 november 2021

Alweer de VRIJE ENCLAVE BREEZAND

De Vrije Enclave Breezand blijft verbazen. Ofschoon de tweede opleving al afscheid nam tijdens de geruchtmakende synode in Galerie Hannelore (Vlissingen, 2012) en de door G.P. Kuipers geregisseerde serie Breezandsche Berichten (CTV, 2013).

#Breezandschecourant #vrijeenclavebreezandwoensdag 24 november 2021

BALLUSTRADA 35 jaar

 

“Wees gewaarschuwd! Ballustrada heeft besloten door te gaan tot het einde der tijden.”


Even overwogen wij, de redactie van literair periodiek Ballustrada, om het ‘laatste exemplaar’ van onze kakelverse jubileumuitgave Ballustrada 35 jaar aan de Commissaris van de Koning in Zeeland aan te bieden. Een ZERO-exemplaar moest dat zijn, zonder tekst of beeld. Om te onderstrepen dat de steun van de overheid ook ZERO was. Immers: tien jaar geleden kreeg de redactie het rode licht van de Provincie. Van de ene op de andere dag stopte de subsidie volledig.


We hebben van deze actie afgezien. Te veel moeite voor te dikke huiden. Bovendien heeft Ballustrada de provinciale overheid helemaal niet nodig, hetgeen wel uitzonderlijk mag heten voor organisaties en tijdschriften op het gebied van literatuur en de kunsten. Dankzij de steun van onze abonnees, de Vrienden van Ballustrada en acties van solidaire kunstenaars konden we tot dusver overleven. Eén recent voorbeeld van die solidaire acties is een recente PZC-column van Wim Hofman. Hij spreekt hierin zijn grote waardering uit voor ons blad, waaraan hij trouwens vrijwel vanaf het begin regelmatig meewerkte. Ook aan het nieuwe, dubbele jubileumnummer.

De gemiddelde levensduur van een literair tijdschrift wordt meestal in dagen en niet in jaren uitgedrukt. Des te opmerkelijker is het, dat Ballustrada het al 35 jaar volhoudt. Waarbij nog aangetekend moet, dat de redactie nooit de luxe gekend heeft van een vaste uitgever. 
Hoe we toch konden overleven? Behalve aan de steun van lezers en medewerkers (altijd belangeloos) is dat te danken aan het dwarse karakter van het tijdschrift, dat al sinds de aanvang garant staat voor eigenzinnige literaire en politiek-maatschappelijke opvattingen. De redactie heeft altijd min of meer als anarchistisch collectief gefunctioneerd: taakgericht en in vrijheid. De minimale eis was en is dat een redacteur bezeten van literatuur moet zijn.

Het jubileumnummer

Expositie op papier
Werd het vorige jubileum nog groots gevierd in voorheen de Zeeuwse Bibliotheek met talrijke optredens, voldoende drank en afsluitend een literaire maaltijd, anno 2021 liggen de zaken anders. Ook bij ons gooide corona roet in het eten. We hebben daarom al in een vroeg stadium besloten af te zien van een presentatie of expositie. 
Of liever gezegd: we kozen nadrukkelijk voor een expositie op papier. Maar deden we dat tijdens de andere jubilea ook al niet? Nee, niet zoals deze keer. Voor het eerst in ons bestaan hebben we ons namelijk gebogen over ons eigen verleden. We kregen daarbij wel hulp van talloze bevriende scribenten.

Geschiedenis Ballustrada
De lezer hoeft geen droge opsomming van feiten te verwachten. De feestelijke uitgave omvat een mix van hilarische anekdotes, relevante literaire onderwerpen en onvermijdelijke complimenten. Maar er is meer. In het hart van het blad is zelfs sprake van een heuse wederopstanding. Uit de eerste jaargang is een compilatie samengesteld van relevante gedichten, artikelen en mail-art bijdragen. Daarbij viel op hoe idealistisch en bevlogen we toen al waren, maar ook: hoe venijnig. Om de terugblik compleet te maken is zelfs de originele centerfold aanwezig die beeldend kunstenaar Jan Verschoore destijds maakte, zij het op een iets kleiner formaat.

Feesten op papier en daarna?

We vieren deze keer dus ons feestje op papier. Meer dan honderd bladzijden lang. Het voordeel daarvan is dat iedereen het mee kan vieren. Ook het aantal medewerkers is opmerkelijk in dit nummer. We zijn iedereen erg dankbaar die Ballustrada heeft gesteund bij de belangrijke taak om het schrijven en lezen te bevorderen.

Wat de toekomst betreft: de redactie koestert al heel wat plannen voor de komende 35 jaar. Wees gewaarschuwd! Ballustrada heeft besloten door te gaan tot het einde der tijden.

22 november 2021
Redactie Ballustrada: André van der Veeke, Jan J.B. Kuipers, Johan Everaers, Ko de Jonge.

Zie ook:

(foto H.M.D. Dekker)
Neem nu een abonnement!
Los dubbelnummer € 12,50 | Abonnement € 20,00, 4 nummers inclusief porto
Bankrekening NL35 ABNA 049 92 02 864 t.n.v. Stichting Zeeuws Licht


Redactie: André van der Veeke, Jan J.B. Kuipers, Johan Everaers
Vaste medewerkers: Kees Klok, Paul van Leeuwenkamp, Thom Schrijer, Jos Rouw (webzaken)
Vormgeving: Ko de Jonge

Contact: avdveeke@zeelandnet.nl

dinsdag 26 oktober 2021

Poëziemanifestatie in The Common House Elliott

Zondagmiddag 7 november vindt de jaarlijkse poëziemanifestatie plaats van de Kunst- en Cultuurroute Middelburg. In The Common House Elliott aan de Lange Noordstraat 48 treden dichters op, die medewerking verleenden aan de bundel Ademtuin, uitgebracht door de Werkgroep Poëzie van de Kunst- en Cultuurroute. De middag begint om 14:00 uur en is vrij toegankelijk (met corona-toegangsbewijs of testbewijs).

 

Het thema van Ademtuin is ‘Lucht’. Optredende dichters zijn Aschwin van den Abeele, Jorien Brugmans, Anna de Bruyckere, Ingeborg Haalboom, Peter Knipmeijer, Marcel Koopman, Juul Kortekaas, Jan J.B. Kuipers, Karel Leeftink, Coenraedt van Meerenburgh, Theo Raats, Anna Schenk, stadsdichter Raymond van de Ven en Jacoline Vlaander.

Henri Looymans zal enkele gedichten voorlezen uit de postuum verschenen bundel Naar STROMPELEN in de oudste jaren van Joop Buma, een van de voormalige stadsdichters. De optredens worden afgewisseld met muziek van de bekende coverformatie Yesterday’s Papers.

De bundel Ademtuin is in combinatie met de vorige bundel Sintels ter plaatse voor 5,- te verkrijgen. Ook een combinatie met Naar STROMPELEN in de oudste jaren van Joop Buma is mogelijk. Na afloop is er gelegenheid na te praten en het glas te heffen.vrijdag 8 oktober 2021

Lezing oerjaren van de popmuziek op de Bevelanden

Jan J.B. Kuipers houdt vrijdag 29 oktober een lezing in buurthuis De Pit in Goes (Appelstraat 2A). Hij gaat daarin terug naar de oertijd van de popmuziek op de Bevelanden, grofweg de periode van eind jaren ‘50 tot begin jaren ‘70. Aanvang van de avond is 19.30 uur. De organisatie is in handen van Heemkundige Kring De Bevelanden. Je wordt verzocht je aan te melden via info@hkdebevelanden.nl.


Het onderwerp van de lezing bouwt min of meer voort op de gegevens in Jan J.B. Kuipers’ boek Brommers, gitaren en spandoeken dat in 2005 is verschenen en op een artikel van zijn hand in De Spuije: ‘Gelachen dat we hebben ... Oerjaren van de Bevelandse popcultuur’.

De Pletters


Zelf heeft Kuipers een flinke staat van dienst in Walcherse en Bevelandse bands als de Pletters, Soft Ice, September ’80 en The Beamholes. Bovendien bast hij nog steeds bij Karel en de Boswachters.

Veel van de oudere geschiedenis van de regionale popmuziek heeft hij uit eerste of tweede hand. Ook randverschijnselen als drugs en drank zullen de revue passeren, al dan niet aan de hand van passende anekdotes. Zo gaat het verhaal dat een inmiddels overleden Goese liefhebber van geestverruimende middelen een rondvlucht boven zijn stad maakte op een boerenzakdoek, na gebruik van lsd.

Nozems


Enkele trefwoorden van Kuipers’ lezing zijn Bevelandse bands als The Shazams, Prins van Oranje, Schuttershof en Uh-hu, Louis Polfliet (de vader van Danny Vera), de Delta Blues Band, nozems en cafés, herrie in de Zak en een vaantje van een Teenager Festival in Kruiningen in 1961.

(Tekst gaat verder onder de afbeelding)

De oerjaren...


Jan Blok


En waardoor mislukte de poging om Fats Domino naar Goes te halen? Bekende namen als wijlen rockabillyman Jan Blok uit Kruiningen, zijn latere buurman en gitaarvirtuoos Sam Berhitu en multi-instrumentalist Eelco Tamminga komen voorbij. Hoe zat het ook alweer met de transistorradio die je bij elkaar kon sparen met punten op een wasmiddel? “Een hele luxe in die dagen”, zegt Kuipers. Er zijn zelfs enkele geluidsopnamen te beluisteren. Jan B. Kuipers schreef al zo’n 80 boeken en vele honderden bijdragen op het gebied van geschiedenis, archeologie, letteren en popcultuur, maar ook fictie voor volwassenen en kinderen. 


The Shazams


maandag 13 september 2021

En weer bleef Eekhoornstaartstad ongezien

Met ‘De man die Eekhoornstaartstad nooit zag’ keert Jan Kuipers in zijn fantastiek terug naar de pop-SF en de sfeer van zijn vrolijke maar gelaagde mythologische verhalen van decennia geleden. ‘Eekhoornstaartstad’ is te lezen in de jongste editie van het jaarboek Ganymedes (pag. 88-111). Ook zijn gedicht 'Ik had mijn oude Batmanpak aangetrokken' is hierin opgenomen (pag. 202-203).


Het jaarboek wil voorzien in de algemeen geaccepteerde, evenwichtige staalkaart van het beste dat de Nederlandstalige fantastische literatuur voortbrengt. Ooit was het een uitgave van Bruna, sinds jaar en dag zwaait de Stichting Fantastische Vertellingen de scepter over dit almaar uitdijende verhaalimperium.

In de jongste editie zijn verhalen en gedichten te vinden van (in alfabetische volgorde):

Joke Adam, Annette Akkerman, Guido Eekhaut, Rob Geukens, Mike Jansen, Pascal de Hoop, Johan Klein Haneveld, Jorrit de Klerk, Jan J.B. Kuipers, Oxana Langbeen, Paul van Leeuwenkamp, Ruben van Luijk, Remco Meisner, Max Moragie, Marcel Ozymantra, Isabelle Plomteux, Jan Roosen, Steven Standaert, Tais Teng, Reinder Veelinx, Charles van Wettum, Reinold Widemann en Bart de Wolf.

Bestel HIER voor € 9,95. Meer info is hier te vinden.

Zoals elk jaar toont de cover een schilderij van de hand van wijlen ‘Ganymedes-roerganger’ Vincent van der Linden ('Emigration of a Tortoise').

Ganymedes-21; samengesteld door Paul van Leeuwenkamp & Remco Meisner; Rare Boekjes-reeks deel 58; ISBN 978-90-78499-54-1; 378 blz.; 1e druk 2020; uitg. Stichting Fantastische Vertellingen; omslagillustratie Vincent van der Linden; omslagontwerp Ingrid Heit; bio-/bibliografieën van de gepubliceerden. 


Gelukkig maar! De inwoners van de Vrije Enclave Breezand kunnen weer rustig slapen achter hun zwaarbewaakte grens. Lees straks ook  DWEPERS ...