vrijdag 5 april 2013

Presentatie 'De Staats-Spaanse Linies' in museum Het Bolwerk, IJzendijke

'Waan je veldheer op de wallen van een fort'. Onder deze titel besteedden PZC en BN / De Stem (auteur René Hoonhorst) op vrijdag 5 april aandacht aan de manifestatie van zaterdag 6 april 2013 in museum Het Bolwerk te IJzendijke. Daar, aansluitend in de historische kerk en het museum, werden mijn nieuwe boek De Staats-Spaanse Linies. Monumenten van conflict en cultuur en de expositie Staats en Spaans in de clinch gepresenteerd. Onderwerp van het boek is de wordingsgeschiedenis en historische context van een stelsel van verdedigingswerken en vestingsteden in Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen, ontstaan sinds de Tachtigjarige Oorlog tot en met de achttiende eeuw, latere aanpassingen daargelaten.


De latere zestiende eeuw is een tijd van oproer en oorlog, waarin ook de Staats-Spaanse Linies ontstaan. Dit complex van forten, schansen, linies en vestingstadjes telt zo’n 450 objecten in een gebied van 80 x 40 kilometer langs de landsgrens tussen Knokke en Antwerpen. Scheppers zijn de Spaanse, ‘Staatse’ en Franse militaire apparaten, gedurende de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) tot en met de Spaanse Successieoorlog (1701-1714) – latere aanpassingen niet meegerekend.
Sommige elementen spelen nog een rol in de Tweede Wereldoorlog. De Linies vertegenwoordigen ruim vier eeuwen geschiedenis, die het huidige karakter van Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen en Zeeland sterk meebepalen. In het Noorden herinneren ze aan de ontstaansgeschiedenis van de Republiek, die zo belangrijk was voor de nationale identiteit. Voor het Zuiden symboliseren ze, aldus een recente publicatie, ‘het lot van Europees slagveld dat het Vlaamse land eeuwenlang beschoren is geweest’. De Staats-Spaanse Linies, monumenten van conflict en cultuur plaatst de Linies in de historische en krijgshistorische context.

Het rijk geïllustreerde gebonden boek schenkt eveneens aandacht aan de voorgeschiedenis, spannende episoden, anekdoten en volksverhalen. Maar ook aan landschap en natuur. Een lexicon van vestingtermen, een atlas en veel kruisverwijzingen komen tegemoet aan de naslagbehoefte.

Doordat de provincie Oost-Vlaanderen, de provincie Zeeland en Het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling het boek mogelijk hebben gemaakt, is de verkoopprijs voor het publiek  laag gehouden: € 19,90. 

Zie de folder van het boek, of lees het auteursartikel op Historiek.
Jan van Damme schreef op zijn weblog 'Zeeland geboekt' (PZC) op 9 april 2013:

‘Zo eens in de zoveel tijd voel je het: dit is een boek, dat doet er toe. Ik had dat afgelopen jaar met de eerste twee delen van de nieuwe omvattende Geschiedenis van Zeeland. Bij het lezen van De Staats-Spaanse Linies, een rijk uitgegeven boek dat afgelopen zaterdag 6 april 2013 in IJzendijke werd gepresenteerd, kon ik wederom maar tot één conclusie komen: wie de streekhistorie geen dode letter vindt, zal deze hardcover met aandacht tot zich moeten nemen. En dat is bepaald geen straf, neem dat maar van mij aan. Jan J.B. Kuipers heeft een pen die tot doorlezen maant.’ Lees hier het vervolg van de bespreking.


Overhandiging van het boek door de auteur aan de op de presentatie aanwezige Prins Maurits met gevolg (foto Heleen M.D. Dekker).

Jan J.B. Kuipers, De Staats-Spaanse Linies. Monumenten van conflict en cultuur. Vlissingen: Uitgeverij Den Boer | De Ruiter, 2013. ISBN 978-90-79875-44-3, € 19,90


Staats-Spaanse Linies *  militaire inundaties * fortificaties * vestingsteden * Vlaanderen * Antwerpen * Zeeuws-Vlaanderen *Tachtigjarige Oorlog * Hollandse Oorlog * Negenjarige Oorlog *Spaanse Successieoorlog * Oostenrijkse Successieoorlog

Lord Byron en François Bonivard in Chillon

Gevangenis van Chillon. "Het was een beroemde zeiltocht in een berucht jaar. De Engelse dichter Lord Byron, zijn vriend Percy Bysshe Sh...