zaterdag 29 juli 2017

Lopen naar een andere wereld

In 1995 verscheen mijn eerste bundel fantastische verhalen Bannenfluister, hemelglas bij Babel SF (Dublin), later opgegaan in Verschijnsel (Mechelen) - beide bestierd door Roelof Goudriaan. 


Voor de papieren uitgave (€ 14,95)  zie HIER.

Voor de e-uitgave ($ 1,99) zie HIER.

Op 25 augustus 1995 publiceerde de Provinciale Zeeuwse Courant een interview over deze bundel, afgenomen in de rustieke lokalen van het toenmalige Provinciaal Depot voor Bodemvondsten aan Balans 17 in Middelburg. Hier een licht bewerkte/verkorte versie:

HET GENRE VAN DE VERBEELDING


De Goese science-fictionschrijver Jan Kuipers trekt zich weinig aan van de regels die volgens sommigen binnen het genre zouden gelden. "Wanneer mijn personages geen vervoer hebben, laat ik ze gerust lopen naar een andere wereld", zegt de auteur, van wie in september de bundel Bannenfluister, hemelglas uitkomt. "Science fiction is het genre van de verbeelding. Dat moet je dan ook waarmaken."

Cover van de papieren uitgave (ontw. Rens Tol)
Het boek bevat een selectie van verhalen die Kuipers sinds 1983 publiceerde in jaarboeken en tijdschriften op het gebied van science fiction (sf). Voor twee daarvan ontving hij de King Kong Award, een Vlaams-Nederlandse prijs voor dit genre. (…) Sf staat in Nederland niet hoog aangeschreven, maar daarvan trekt Kuipers zich niks aan. “Men vindt het genre vulgair. En dat is het gedeeltelijk ook wel. Maar een groot deel van de Nederlandse literatuur zegt mij net zo goed niets."

Kuipers kwam in aanraking met het genre toen zijn broer hem zo'n 25 jaar geleden een boek van R. A. Lafferty gaf. "Hij is een van de beste sf-auteurs. Die trekt zich nergens wat van aan." Omdat de Goese schrijver dezelfde houding heeft ten opzichte van het genre, wordt hij nogal eens met Lafferty vergeleken. "Geloofwaardigheid is voor mij niet van belang. Aan de andere kant zit je toch wel enigszins vast aan de eisen die het genre stelt. Sf is surrealistisch, mythologisch en het speeIt zich vaak afin parallelle of toekomstige werelden."


Alchemie

In het titelverhaal 'Bannenfluister, hemelglas' roert Kuipers zelfs een 'klassiek' sf-thema aan: de inmiddels achterhaalde of mislukte wetenschap. Het verhaal gaat over de alchemie, een vorm van scheikunde gebaseerd op het idee dat de materie niet dood is, maar een ziel heeft. Het personage uit 'Bannenfiuister, hemelglas' valt door een fout van een alchemist uiteen in miljoenen nieuwe karakters. "Alles in dit verhaal loopt mis, loopt anders dan men zich had voorgesteld", zegt Kuipers. In de verhalen van de Goese auteur bestaan weinig zekerheden.

Kuipers houdt er niet van om een boodschap in zijn werk te stoppen, maar als er dan toch een ding is dat hij zijn lezers wil meegeven, is het dat ze hun eigen plan moeten trekken en zich niets moeten laten wijsmaken. "Blijf maar met je beide benen op de grond. Idealen verhullen vaak eigenbelang en mislukken alleen maar."


Cover van de e-uitgave (ontwerp Mike Jansen)
Van de uitgever (verschijnsel.net):
Schuif aan rond het Vat van Plenty - en probeer je te herinneren waarom. Proef het groot bruin met kippensporen, en ervaar het steunend zingenot van de balgharmonica. Deze verhalen brengen u voorbij de rand van het bekende en terug - als er een terug is ...
Zestien epische verhalen die voorheen alleen R.A. Lafferty kon schrijven. 

Valeer Damen op goodreads.com (2010):
Kuipers' brave and flawless tone make this book a treasure. His nonchalant omitting of description, his perfect invented phrases ('photosynthesisers', 'feigned bird') show a rare talent for use of sound and connotation.
His plots are beautiful and stark, with a kind of intentness and wit that make them very fresh. They have been likened to stories by those of R A Lafferty, but are perhaps slightly more mild and bouncy.

Jan J B Kuipers is not a very widely known author, though he has written in many different genres. It's probably wise to hang on to any copies of his work you might possess, as they're not all easy to come by.


De koning die Schiedam wilde bombarderen

Koning Gorilla of Willem de Goede? De eerstgenoemde bijnaam van Willem III (1817-1890) is bekender en niet voor niets. Willems leven werd ge...