maandag 29 mei 2023

Het pad der lichtvoetigen in BALLUSTRADA

Tot haar eigen verbazing betreedt de redactie van Ballustrada in het zojuist verschenen voorjaarsdubbelnummer het pad der lichtvoetigen. Schuld aan deze frivoliteit draagt de dichter Peter Knipmeijer, die deze aflevering van de vaste rubriek Laaglandse Poëzie vulde met Light Verse van bekende namen in het circuit.


Redactieleden werkten voorts mee aan edities van het tijdschrift O
pklaringen van de Rotterdamse Stichting het HogeDRUKgebied. Hieruit vloeide medewerking voort aan het project Brug-Brücke. Een gedicht van André van der Veeke en een verhaal van Johan Everaers dat eerder verscheen in een jubileumuitgave van Ballustrada, werden opgenomen in het boek Brug / Brücke van deze stichting (2022). 


De verschijning ging gepaard met tentoonstellingen van de visuele bijdragen in Bochum en in galerie Wind op het Noordereiland in Rotterdam. Aan die samenwerking besteden we in dit nummer aandacht met een mini-thema ‘Bruggen’, waarin onder meer een bijdrage van Rien Vroegindeweij.

Klaus Rifbjerg


Van dat thema is het maar een kleine stap naar De Veerman, het digitale tijdschrift dat Romain John van de Maele onlangs voor de laatste keer liet verschijnen. Veel aandacht daarin voor Scandinavische literatuur; dit leidde er voordien al toe dat Van de Maele werd uitgenodigd voor een bijdrage in onze rubriek Taal Ver Taal. Daarom nu in ons tijdschrift voor het eerst poëzie van de Deense dichter Klaus Rifbjerg.

Onze derde rubriek De Juiste Verkeerde Verbanden van Jan J.B. Kuipers gaat nog één keer in op het gekoppelde fenomeen van macht en onderschikking. Wat zit er eigenlijk in de emissies van de Duivel? Moet Hij worden uitgekocht?

Terwijl Ko de Jonge een pakketje voor de buren bezorgt, lezen we verder in ditnummer de gewaardeerde bijdragen van Yorgos Dalman, Pieter Drift, Guido Eekhaut, Rogier de Jong, Minor, Theo Raats, Renaat Ramon, Frank Roger, Jos Rouw, Maria Timiaan, Peter Urbanus, Jabik Veenbaas en Paul van der Velde. Inderdaad: vooral vertrouwde namen, usual suspects (met excuus aan de Vereniging tot Behoud van de Restanten van de Nederlandse Taal) die de warme stal van Ballustrada bevolken, blatend, loeiend, hinnikend in de aandachtige stilte van het geschreven woord – uiteraard op papier.***

Neem nu een abonnement of bestel het nieuwe nummer!
Los dubbelnummer € 12,50 | Abonnement € 20,00, 4 nummers inclusief porto
Bankrekening NL35 ABNA 049 92 02 864 t.n.v. Stichting Zeeuws Licht


Redactie: André van der Veeke, Jan J.B. Kuipers, Johan Everaers
Vaste medewerkers: Kees Klok, Paul van Leeuwenkamp, Thom Schrijer, Jos Rouw (webzaken)
Vormgeving: Ko de Jonge

Contact: avdveeke@zeelandnet.nl

De koning die Schiedam wilde bombarderen

Koning Gorilla of Willem de Goede? De eerstgenoemde bijnaam van Willem III (1817-1890) is bekender en niet voor niets. Willems leven werd ge...