donderdag 3 augustus 2023

Ursula, Keulen, Hanze en veel meer middeleeuwen

Op 22 juli de eerste dag van het middeleeuwenweekend in Museumpark ARCHEON (Alphen a/d Rijn) meegemaakt. Aanvankelijk regenachtig, maar geanimeerd. Eén van de vele attracties was het kraampje Heiligenvertelsels, met fraaie verhalen over, en replica-voorbeelden van wonderlijke heiligen en relieken.

Heiligenvertelsels in ARCHEON met 'relieken';
foto H.M.D. Dekker.
Een van de opvallendste legenden die vanuit deze 'santenkraam' werd verteld handelde over Sint-Ursula, over wier verhaal en materiële sporen  ik kort geleden dit artikel schreef in Archeologie Magazine. 

Een aanleiding voor dat artikel was de postume band van Ursula met de Hanze via de stad Keulen, hoofdstad van het westelijke Drittel van de Hanze. 

In Keulen zou Sint-Ursula met haar 11.000 maagden de dood hebben gevonden. De ontgraving van een groot Romeins grafveld aan het begin van de twaalfde eeuw leverde talloze 'relieken' op van deze heilige en haar omvangrijke gevolg: een misverstand met enorme gevolgen.

In mijn onlangs herdrukte boek De Hanze. Kooplui, koningen, steden en staten speelt de cultus van Ursula in het kader van het Hanzenetwerk, en haar band met 'het' Hanzescheepstype de kogge dan ook de rol die deze toekomt. 


***

Lees ook Nederland in de middeleeuwen als hardback (€ 31,99) of epub (€ 15,99).
Nederland in de Middeleeuwen
De CANON van ons middeleeuws verleden

Deze uitgave toont hoe een drassige uithoek van het Romeinse Rijk zich tussen circa 500 en 1500 ontwikkelde tot een veelzijdig samenstel van graafschappen, hertogdommen en heerlijkheden, agrarische en handelsgemeenschappen, steden en dorpen. Op zand, veen en klei, langs de rivieren en de Noordzeekust. Hoe er langzaam eenheidsgevoel ontstond én hoe dit besef steeds ondergraven werd door vaak bloedige strijd tussen lokale en regionale belangen, standen en klassen.


ISBN 9789462494688
Uitvoering Hardback
Aantal pagina's 192
Afmetingen 23.5 x 28 x 1.9 cm
Serie De witte Canon-serie
Middeleeuwenweek ARCHEON, juli 2023;
foto H.M.D. Dekker.


Lord Byron en François Bonivard in Chillon

Gevangenis van Chillon. "Het was een beroemde zeiltocht in een berucht jaar. De Engelse dichter Lord Byron, zijn vriend Percy Bysshe Sh...