maandag 10 augustus 2020

Slapstick-epos TIGONIUS eindelijk onthuld!

Een mislukte schepper en zijn mislukte schepping, want deze voldoet immers niet aan het van tevoren afgesproken doel. Iemand met de naam Meetrecht en een rivaal die zich Salpetrus Satinski noemt: het zijn de ingrediënten van dit vroeggeboren samenwerkingsverband tussen de gebroeders Kuipers. Het is aan de Heer God Meetrecht er tijdig voor te zorgen dat diens mens zichzelf bewijst. Het is dát, of sector QZ-744-2 zal Hem ontnomen worden.


We kunnen er nu gelukkig alles over lezen:

bestel HIER voor € 5,95! 

Tigonius; door Jan J.B. Kuipers en Gert P. Kuipers; omslagillustratie Gert-Jan van den Bemd; omslagontwerp Ingrid Heit; Rare Boekjes-reeks deel 55; ISBN 978-90-78499-50-3; 220 blz.; 1e druk 2020; uitg. Stichting Fantastische Vertellingen; NUR code 300

Elke geschiedenis heeft een voorgeschiedenis

In 2007 verscheen bij uitgeverij Verschijnsel in Mechelen de fantasyroman Het Spel om de Regendanser van Gert & Jan Kuipers. Het boek had jaren op de plank gelegen vóór het gereed werd gemaakt voor publicatie. Maar elke geschiedenis heeft een voorgeschiedenis en vele boeken hebben een voorganger. Bij de gebroeders Kuipers is dit Tigonius: een werk, nog langer geheimgehouden dan Regendanser. De prangende noden van de tijd brengen de gebroeders ertoe om nu ook dit epos in licht aangepaste versie in het licht te brengen.

Bij Het Spel om de Regendanser meldde de flaptekst dat dit avontuur, vol schermutseling en archaïsche retoriek, tot een hallucinante onderneming werd, rakend aan de grondvesten van de kosmische orde en de tijd zélf. Ging het om een mengeling van Terry Pratchett en Marten Toonder? Humoristische fantasy met psychedelisch verschiet? Een revueverhaal dat de draak stak met zichzelf en het genre?

Het boek bleek vooral een typisch avontuur van de gebroeders Kuipers, en dit is nog sterker het geval bij Tigonius. Op schier bijbelse wijze verschijnt een schepper ten tonele, Meetrecht geheten, wiens optreden associaties oproept die verder reiken dan de beschreven kosmos voorbij, of liever voor de kosmos die wij bewonen… Volg priester en afgodendienaar Tigonius van Juhrot op zijn pad langs de uithoeken van Meetrechts schepping in sector QZ-744-2. Door het brandende Japyri, een opvallend instabiel paradijs in de hemel en de onbetrouwbare krochten van Gotsgal.

(tekst vervolgt onder de afbeelding)

Tigonius is uitverkoren om Meetrechts boodschap te verspreiden. Een bij uitstek ondankbare taak, die hem voert door absurde landen met al even ongerijmde personages en die hem in groteske, soms slapstickachtige situaties brengt. Ontmoet ook Salpetrus Satinski, de archetypische tegenstrever van Meetrecht en zijn knecht Joachim de Wijze – maar wacht: kwamen wij die ook al niet tegen in Het Spel om de Regendanser en enkele korte SF-verhalen uit de Kuipers-koker? Zeker, maar als we één dingen kunnen leren van Tigonius is dat alles zich herhaalt: het goede, het slechte, dezelfde wijze lessen die altijd vervliegen in de wind.


De auteurs

De broers Gert & Jan Kuipers publiceerden gezamenlijk de fantasyroman Het spel om de Regendanser (Verschijnsel, 2007), het non-fictieboek Hannelore. Kind van een Duitse moeder in oorlogstijd 1940-1947 (Den Boer/De Ruiter, 2010), de verhalenbundel Echografie (Liverse, 2017) en tientallen fantastische verhalen in het jaarboek Ganymedes (nog onder Bruna-imprint) en elders. Samen wonnen ze de King Kong Award 1983, broer Jan sleepte later nog een aantal andere prijzen binnen, zoals de Millennium Award en de Zeeuwse Boekenprijs. Gert verlegde zijn koers intussen naar computeronderwijs, het maken van (kunstenaars)websites en digitale grafiek. Hij was initiator van de absurdistische webkrant Breezandsche Courant en regisseur van Breezandsche berichten (CTV 2013, m.m.v. Theo Raats en broer Jan). Van hem verschijnen nog regelmatig korte verhalen in o.m. Ballustrada.

Gert & Jan Kuipers. Foto H.M.D. Dekker
Jan publiceerde in totaal zo’n 75 boeken, zowel non-fictie als fictie voor volwassenen en kinderen. Recente fictie: De Put. Een literaire polderthriller (Liverse, 2012), Een ramp van 5000 tekens (verhalen, Liverse, 2013), Houten Trouw (verhalen, Verschijnsel, 2018). Recente non-fictie: De Hanze (WalburgPers, 2019), Nederland in de middeleeuwen (WalburgPers, 2e dr., 2020). Hij was Middelburgs stadsdichter (2005/06), ontwierp en gidst de route Mysterieus Middelburg (‘griezelgarantie sinds 2016’) en treedt op met lezingen, poëzie, verhalen. Kort werk van zijn hand is vertaald in o.m. Engels, Frans, Duits. Zie ook www.janjbkuipers.nl, janjbkuipers.blogspot.com

 

Over Het Spel om de Regendanser:

‘Ongelooflijk hilarisch en absoluut het lezen waard.’
Bert Jacobs (E-Wolf)

‘Dat de queeste eindigt bij het begin, dat die queeste misschien wel de oorzaak van alle ellende is, is een in de fantasy misschien wel unieke vondst.’
Paul van Leeuwenkamp (Holland SF)

‘De wereld waarin de Regendanser zoekgeraakt is, lijkt bezield met een soort krankzinnige interne logica.’
Marcel Orie (Holland SF)

De koning die Schiedam wilde bombarderen

Koning Gorilla of Willem de Goede? De eerstgenoemde bijnaam van Willem III (1817-1890) is bekender en niet voor niets. Willems leven werd ge...