zaterdag 12 januari 2019

'MIJ KRIJGEN ZE NIET...' Everaers over Cravan

Nummer 4, de recent verschenen aflevering van jaargang 22 van LESKIMO de Ziericsée onder redactie van Ever Arts is gewijd aan dichter, provocateur, bokser Arthur Cravan. Cravan alias Fabian Avenarius Lloyd verdween honderd jaar geleden in september 1918 voorgoed tijdens een tochtje met een zeilboot op de Stille Oceaan vanuit Mexico. Hoewel er daarna tot op de dag van vandaag verhalen worden geschreven over zijn aanwezigheid op diverse plaatsen op aarde is daarvan nooit enig bewijs geleverd.


Grafiek: Jan Verschoore
In het eenmanstijdschrift Leskimo wordt naast informatie over Cravan een overzicht gegeven van de diverse artikelen die Johan Everaers sinds 2004 over de dichter publiceerde in Ballustrada, Leskimo en Action Poétique.

'Mij krijgen ze niet', de titel van deze Leskimo, is ontleend aan On ne me fait pas marcher, een uitspraak van Cravan, die niet van plan was als soldaat deel te nemen aan de Grote Oorlog (1914-1918).
Het bracht hem op zijn vlucht achtereenvolgens naar de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Grafiek


Artstamps en andere grafiek die beeldend kunstenaar Jan Verschoore bij de publicaties maakte over Arthur Cravan zijn eveneens opgenomen in deze aflevering van Leskimo.

Voor nadere informatie: everarts@zeelandnet.nl

Informatie over Ballustrada hier.


Grafiek: Jan Verschoore.

De koning die Schiedam wilde bombarderen

Koning Gorilla of Willem de Goede? De eerstgenoemde bijnaam van Willem III (1817-1890) is bekender en niet voor niets. Willems leven werd ge...