vrijdag 11 november 2022

De vlucht naar boven

Tegenculturen in Nederland in de jaren zestig en zeventig

'De mens is niet om te lijden in de wieg gelegd,' schreef Simon Vinkenoog in 1967. Het tekent de mentaliteit van de toenmalige tegencultuur, een verbijsterend palet van activisme, bewustzijnsverruiming en spiritualiteit. 


Onmiddellijke ontsnapping aan de knellende banden van de maatschappij was het doel: een vlucht naar boven op de vleugels van idealen of drugs, of allebei. Jan J.B. Kuipers, ooit zelf actief betrokken, schetst de diverse bewegingen en figuren die de jaren zestig en zeventig tekenden, en vraagt zich af in hoeverre er sprake was van iets nieuws en waar al die zogenaamde vernieuwing in uitmondde.

Het boek verschijnt eind januari 2023 bij Walburg Pers. Het kan beschouwd worden als een op zichzelf staande voortzetting van Dwepers en dromers (2022), waarin de auteur de tegenculturen in Nederland in de periode 1890-1940 onder de loep neemt. 


Naast parallellen zien we grote verschillen, zoals het expliciete hedonisme, een exponent van de welvaartsmaatschappij waarin we in de jaren zestig terecht waren gekomen. De subcultuur leek vooral een cultus van uiterlijkheden én een zaak van een minderheid, die de preoccupaties van de dominante cultuur als in een vervormende spiegel weergaf: "de jacht op genot en instant-bevrediging bijvoorbeeld, als vertaling van de algemene consumptie- en genotshonger in de nieuwe welvaartsmaatschappij".

Publicatiedatum: 25 - 01 - 2023
Prijs: € 24,99
ISBN: 9789462498952
Uitvoering: hardback, 240 pagina's
Aantal pagina's: 296

Lord Byron en François Bonivard in Chillon

Gevangenis van Chillon. "Het was een beroemde zeiltocht in een berucht jaar. De Engelse dichter Lord Byron, zijn vriend Percy Bysshe Sh...