woensdag 24 november 2021

BALLUSTRADA 35 jaar

 

“Wees gewaarschuwd! Ballustrada heeft besloten door te gaan tot het einde der tijden.”


Even overwogen wij, de redactie van literair periodiek Ballustrada, om het ‘laatste exemplaar’ van onze kakelverse jubileumuitgave Ballustrada 35 jaar aan de Commissaris van de Koning in Zeeland aan te bieden. Een ZERO-exemplaar moest dat zijn, zonder tekst of beeld. Om te onderstrepen dat de steun van de overheid ook ZERO was. Immers: tien jaar geleden kreeg de redactie het rode licht van de Provincie. Van de ene op de andere dag stopte de subsidie volledig.


We hebben van deze actie afgezien. Te veel moeite voor te dikke huiden. Bovendien heeft Ballustrada de provinciale overheid helemaal niet nodig, hetgeen wel uitzonderlijk mag heten voor organisaties en tijdschriften op het gebied van literatuur en de kunsten. Dankzij de steun van onze abonnees, de Vrienden van Ballustrada en acties van solidaire kunstenaars konden we tot dusver overleven. Eén recent voorbeeld van die solidaire acties is een recente PZC-column van Wim Hofman. Hij spreekt hierin zijn grote waardering uit voor ons blad, waaraan hij trouwens vrijwel vanaf het begin regelmatig meewerkte. Ook aan het nieuwe, dubbele jubileumnummer.

De gemiddelde levensduur van een literair tijdschrift wordt meestal in dagen en niet in jaren uitgedrukt. Des te opmerkelijker is het, dat Ballustrada het al 35 jaar volhoudt. Waarbij nog aangetekend moet, dat de redactie nooit de luxe gekend heeft van een vaste uitgever. 
Hoe we toch konden overleven? Behalve aan de steun van lezers en medewerkers (altijd belangeloos) is dat te danken aan het dwarse karakter van het tijdschrift, dat al sinds de aanvang garant staat voor eigenzinnige literaire en politiek-maatschappelijke opvattingen. De redactie heeft altijd min of meer als anarchistisch collectief gefunctioneerd: taakgericht en in vrijheid. De minimale eis was en is dat een redacteur bezeten van literatuur moet zijn.

Het jubileumnummer

Expositie op papier
Werd het vorige jubileum nog groots gevierd in voorheen de Zeeuwse Bibliotheek met talrijke optredens, voldoende drank en afsluitend een literaire maaltijd, anno 2021 liggen de zaken anders. Ook bij ons gooide corona roet in het eten. We hebben daarom al in een vroeg stadium besloten af te zien van een presentatie of expositie. 
Of liever gezegd: we kozen nadrukkelijk voor een expositie op papier. Maar deden we dat tijdens de andere jubilea ook al niet? Nee, niet zoals deze keer. Voor het eerst in ons bestaan hebben we ons namelijk gebogen over ons eigen verleden. We kregen daarbij wel hulp van talloze bevriende scribenten.

Geschiedenis Ballustrada
De lezer hoeft geen droge opsomming van feiten te verwachten. De feestelijke uitgave omvat een mix van hilarische anekdotes, relevante literaire onderwerpen en onvermijdelijke complimenten. Maar er is meer. In het hart van het blad is zelfs sprake van een heuse wederopstanding. Uit de eerste jaargang is een compilatie samengesteld van relevante gedichten, artikelen en mail-art bijdragen. Daarbij viel op hoe idealistisch en bevlogen we toen al waren, maar ook: hoe venijnig. Om de terugblik compleet te maken is zelfs de originele centerfold aanwezig die beeldend kunstenaar Jan Verschoore destijds maakte, zij het op een iets kleiner formaat.

Feesten op papier en daarna?

We vieren deze keer dus ons feestje op papier. Meer dan honderd bladzijden lang. Het voordeel daarvan is dat iedereen het mee kan vieren. Ook het aantal medewerkers is opmerkelijk in dit nummer. We zijn iedereen erg dankbaar die Ballustrada heeft gesteund bij de belangrijke taak om het schrijven en lezen te bevorderen.

Wat de toekomst betreft: de redactie koestert al heel wat plannen voor de komende 35 jaar. Wees gewaarschuwd! Ballustrada heeft besloten door te gaan tot het einde der tijden.

22 november 2021
Redactie Ballustrada: André van der Veeke, Jan J.B. Kuipers, Johan Everaers, Ko de Jonge.

Zie ook:

(foto H.M.D. Dekker)
Neem nu een abonnement!
Los dubbelnummer € 12,50 | Abonnement € 20,00, 4 nummers inclusief porto
Bankrekening NL35 ABNA 049 92 02 864 t.n.v. Stichting Zeeuws Licht


Redactie: André van der Veeke, Jan J.B. Kuipers, Johan Everaers
Vaste medewerkers: Kees Klok, Paul van Leeuwenkamp, Thom Schrijer, Jos Rouw (webzaken)
Vormgeving: Ko de Jonge

Contact: avdveeke@zeelandnet.nl

De koning die Schiedam wilde bombarderen

Koning Gorilla of Willem de Goede? De eerstgenoemde bijnaam van Willem III (1817-1890) is bekender en niet voor niets. Willems leven werd ge...