dinsdag 6 november 2018

Willem van Oranje, prins in Opstand

In de week van 12 november 2018 ligt het in de boekhandel: Willem van Oranje. Prins in Opstand, een nieuwe publieksbiografie door Jan J.B. Kuipers. Het boek behandelt het leven van de man, die uitgroeide van een jong en lichtzinnig edelman tot de vroegoude 'vader des vaderlands' - een aanduiding die velen hem niet bepaald gunden. Dit veelbewogen leven wordt geschetst tegen de al even turbulente achtergrond van de Nederlandse Opstand tegen Spanje.


De discussie over leven, karakter en betekenis van Willem van Oranje (1533-1584) laait regelmatig op. De Opstand tegen Spanje en de Reformatiegeschiedenis in de Nederlanden zijn niet denkbaar zonder deze prins van Oranje, die in zijn eigen tijd al voorwerp was van felle controverses. Oranje stond aan de wieg van de Noord-Nederlandse natie, maar deze ‘geboorte’ voltrok zich tegen zijn wil. Zijn pogingen om de scheuring van Noord en Zuid te voorkomen bleven vruchteloos.

Willem was weliswaar een belangrijke actor in de ontwikkelingen van zijn tijd, maar ook iemand die daardoor werd meegesleurd en getransformeerd. Van een strijder voor de belangen van de hoge adel en zijn eigen huis van Nassau groeide zijn reputatie tot die van een iconische en bijna mythische figuur, die zijn leven neerlegde in dienst van een ideaal.

- luister HIER naar een interview over het boek (de Zeeuwse Kamer, 05-11-2018) - 
Tegenover de koningAls elfjarige verhuisde de prins van de Dillenburg naar het Brusselse hof, centrum van een wereldrijk, om zijn opvoeding te voltooien. Het was zijn introductie op het historische toneel, waar zijn rol bepaald zou worden door een bloedig conflict dat de mythische duur van tachtig jaar bereikte. Want gaandeweg ontwikkelde Oranje zich naast zijn machtspolitieke aspiraties ook tot tegenstander van de onverzoenlijke kettervervolgingen, tot een vijand van gewetensdwang. Zo kwam hij pal tegenover zijn koning Filips II te staan.- zie HIER een artikel over achtergronden bij het boek (Historiek) -

Willem veranderde in de loop van enkele decennia van een in luxe badende prins met lichtzinnige reputatie tot een quasi-armoedige martelaar voor een niet eens helder omschreven ideaal. De man die ooit zijn bruid Anna van Saksen tegemoet ging met 1100 ruiters en een fabelachtige bagagetrein, eindigde als een sober geklede, vroegoude en zieke grijsaard die zich qua uitmonstering nauwelijks onderscheidde van een Delftse burger. Drie broers waren gesneuveld, zijn fortuin was verdwenen. Na minstens zeven mislukte aanslagen maakte de fanaticus Balthasar Gerards een eind aan Oranjes turbulente bestaan. Het was de kroon op een 'martelaarschap' dat Oranje zeker niet had geambieerd.

Willem van Oranje. Prins in opstand volgt het leven van de prins tegen de breed geschetste achtergrond van de Opstand en de scheiding van Noord en Zuid, die ook de meest dramatische periode in de historie van beide naties vormen.


Boek- en bestelgegevens Willem van Oranje. Prins in Opstand
176 blz.; formaat 23,8 x 28,6; rijk geïllustreerd in kleur
Genaaid gebonden; ISBN 9789462493445€ 29,95
Bestel het boek HIER 

Willem van Oranje en De Beeldenstorm van dezelfde auteur in het
Rijksmuseum te Amsterdam (expositie 'Tachtig jaar oorlog'). 

De koning die Schiedam wilde bombarderen

Koning Gorilla of Willem de Goede? De eerstgenoemde bijnaam van Willem III (1817-1890) is bekender en niet voor niets. Willems leven werd ge...