donderdag 4 juli 2013

Nieuw nummer Ballustrada

In juni 2013 verscheen het eerste dubbelnummer van de jaargang 2013 van Ballustrada, al ruim 26 jaar Nederlands literaire zuidwester.

Na 2013 houdt de Provincie Zeeland op met het verstrekken van subsidie aan ons tijdschrift. De redactie peinst er echter niet over om met de uitgave van Ballustrada te stoppen. We gaan door met het vervaardigen van ons blad, dat al jaren landelijk de aandacht trekt.


In de jongste uitgave heeft Bert Bevers voor de rubriek Laaglandse Poëzie opnieuw een interessant gezelschap dichters bijeengedreven. Deze keer zijn ze niet afkomstig uit Antwerpen, maar uit West-Vlaanderen. Opmerkelijk zijn ook de gedichten van P.J. Sas uit Rotterdam. Jabik Veenbaas is bijna een vaste gast geworden, evenals Hendrik Carette. Ook Tijs van Bragt en Gerard Berends zijn present. In de rubriek Taal Ver Taal heeft Kees Klok met artistieke precisie gedichten van Susan Wicks in het Nederlands herdicht. Op prozagebied verhalen van Ellen van Pelt, Johan Bordewijk, John Toxopeus en onze redacteuren. De vaste scribenten van rubriek en column hadden er deze keer opmerkelijk veel zin in. Hun bijdragen zijn misschien wat minder getergd dan de laatste tijd gebruikelijk, maar getuigen van opmerkelijke inzichten. Komt de wijsheid inderdaad met de maanden?

Van mijzelf twee bijdragen. Allereerst het korte verhaal 'Bull Run' over de vooravond van de Joegoslavische burgeroorlog en het fenomeen van de voorspelling in beeldende kunst en literatuur. Verder de veertiende aflevering van de reeks 'De Juiste Verkeerde Verbanden',
'waarin de auteur zijn door omstandigheden nimmer gehouden speech aanpast aan de noden van het moment, en dankzij een heviger dan gebruikelijk zwalkende koers alle klippen omzeilt: de lethargische werking van negentiende-eeuws Zierikzee, het tweelingschap van zijn en zien, sociaal-democratisch kiezersbedrog, de saaiheid van Schimmelpenninck, het onderschatten van de Mythe en een nieuwe jeugd voor Adolf Hitler.'
Klik hier voor de bespreking van het nummer op 'Zeeland Geboekt'.

Redactie: André van der Veeke, Jan J.B. Kuipers, Johan Everaers
Adres: Oranjestraat 24a, 4532 BS Terneuzen
Website: www.ballustrada.eu
E-mail: avdveeke@zeelandnet.nl

Los nummer € 12,50, abonnement € 19,00 (4 nummers, inclusief porto)
Bankrekening 49 92 02 864 t.n.v. Stichting Zeeuws Licht

Auteursaanwijzing: stuur behalve uw digitale bestand een papieren versie naar het redactieadres.

De koning die Schiedam wilde bombarderen

Koning Gorilla of Willem de Goede? De eerstgenoemde bijnaam van Willem III (1817-1890) is bekender en niet voor niets. Willems leven werd ge...