donderdag 15 juni 2023

herdruk overzichtswerk STAATS-SPAANSE LINIES

Deze week verscheen bij Walburg Pers de derde druk van mijn boek De Staats-Spaanse linies. Monumenten van conflict en cultuur. In Zeeuws-Vlaanderen hebben de linies het landschap en de geschiedenis voor een belangrijk deel meebepaald.

De latere zestiende eeuw is een tijd van oproer en oorlog, waarin ook de Staats-Spaanse Linies ontstaan. Dit complex van forten, schansen, linies en vestingstadjes telt zo’n 450 objecten in een gebied van 80 bij 40 kilometer aan weerszijden van de landsgrens tussen Knokke en Antwerpen. Scheppers zijn de Spaanse, de ‘Staatse’ en de Franse militaire apparaten gedurende de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) tot de Spaanse Successieoorlog (1701-1714) – latere aanpassingen niet meegerekend. Sommige elementen spelen nog een rol in de Tweede Wereldoorlog. Het overzichtswerk De Staats-Spaanse Linies plaatst de Linies in de historische en krijgshistorische context.

Vier eeuwen geschiedenis


De Linies vertegenwoordigen ruim vier eeuwen geschiedenis, die het huidige karakter van Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen en Zeeland/Zeeuws-Vlaanderen sterk meebepalen. In het Noorden herinneren ze aan de ontstaansgeschiedenis van de Republiek, die zo belangrijk was voor de nationale identiteit. Voor het Zuiden symboliseren ze, aldus een vrij recente publicatie, ‘het lot van Europees slagveld dat het Vlaamse land eeuwenlang beschoren is geweest’. De Staats-Spaanse Linies, monumenten van conflict en cultuur plaatst de Linies in de historische en krijgshistorische context.

Het rijk geïllustreerde gebonden boek schenkt ook aandacht aan de voorgeschiedenis, spannende episoden, anekdoten en volksverhalen. Maar ook aan landschap en natuur (in een bijdrage van Winant Halfwerk). Een lexicon van vestingtermen, een atlas en veel kruisverwijzingen komen tegemoet aan de naslagbehoefte.


Prijs € 39,99
ISBN 9789462499843
Uitvoering Hardback
Aantal pagina's 248


Ook in herdruk als papieren boek (en steeds verkrijgbaar als e-boek:

De Hanze. Kooplui, koningen, steden en staten


Lord Byron en François Bonivard in Chillon

Gevangenis van Chillon. "Het was een beroemde zeiltocht in een berucht jaar. De Engelse dichter Lord Byron, zijn vriend Percy Bysshe Sh...