zaterdag 23 september 2017

Willem III. De weerspannige koning

Nieuwe publieksbiografie van Jan Kuipers

In oktober 2017 verscheen bij uitgeverij Walburg Pers Willem III. De weerspannige koning van Jan J.B. Kuipers. Deze rijk geïllustreerde biografie besteedt onder andere aandacht aan Willems jeugd, zijn liefdesaffaires, de koninklijke onderkomens, de begaafde, tragische koningin Sophie, sociale (wan)toestanden en de ontwikkeling in Nederlands-Indië en de overige koloniën."Kuipers' boek boeit van het begin tot het eind."
Ref. Dagblad, 9 oktober 2017

Transformatie


Koning Gorilla of Willem de Goede? De eerstgenoemde bijnaam van Willem III (1817-1890) is bekender. Want Willems leven werd geteisterd door schandalen. Hij regeerde lang, van 1849-1890. Zijn koningschap is vooral van belang door de periode waarin het viel: een tijd van transformatie naar een samenleving, gekenmerkt door verstedelijking, industrialisering met alle uitwassen van dien en democratisering. En ook van wetenschappelijke en technologische revoluties en conflicten tussen grote, naburige naties.

Drift


Willems turbulente koningschap werd geplaagd door één serieuze internationale aangelegenheid: de Luxemburgse kwestie (1866/67), die Nederland in een heikele positie tussen Pruisen en Frankrijk bracht. Binnenlandse moeilijkheden waren vaak te wijten aan Willems karakter. In zijn drift dreigde hij bijvoorbeeld Schiedam te bombarderen, of ministers te laten executeren. Men schreef het toe aan het deels Russische ‘Romanov-bloed’ van de koning.
Anderzijds was hij een muziek- en kunstminnend man, met brede belangstelling voor technologische ontwikkelingen, landbouwwetenschap en infrastructuur. Willem kon ook zeer innemend en joviaal uit de hoek komen, en toonde zich bij de watersnoden van 1855 en 1861 zeer betrokken.

Auteur


Jan J.B. Kuipers (Zaamslag 1953) publiceerde meer dan 65 boeken: non-fictie en fictie voor volwassenen en kinderen. Hij won verschillende prijzen en was stadsdichter van Middelburg in 2005/2006. Een eerdere publieksbiografie van zijn hand is Der Kaiser! (2015). Eveneens in oktober verschijnt bij Liverse de verhalenbundel Echografie (met zijn broer Gert Kuipers).

Willem III. De weerspannige koning
€ 29,95, ISBN 9789462492547

- Persbericht WalburgPers/aanvraag recensie-exemplaar, klik hier
- Bestellen, klik hier

Zie ook op basis van het boek: De Luxemburgse kwestie op Historiek

Koning Willem III op een Japanse houtsnede, 1861 (afb. uit het boek). 

De koning die Schiedam wilde bombarderen

Koning Gorilla of Willem de Goede? De eerstgenoemde bijnaam van Willem III (1817-1890) is bekender en niet voor niets. Willems leven werd ge...