zaterdag 18 november 2023

Duister opvanghuis 'Welkom' belicht

Onlangs verschenen een paperback en een e-boekuitgave van Welkom in Welkom, waarin schrijver Jan J.B. Kuipers op zoek gaat naar misstanden en misbruik in de Nederlandse jeugdzorg, aan de hand van een berucht voorbeeld: het gesloten jongenshuis Welkom in Arnhem. 

Waarom verdwenen de meeste gegevens over dit in 1973 gesloten tehuis, dat volgens het eigen personeel 'erger was dan de ergste gevangenis'?

Het e-boek is hier beschikbaar, de uitgave als paperback is hier te vinden.


'Erger dan gevangenis'

In 2020 kwam er van overheidswege een beperkte financiële compensatie voor mensen die slachtoffer zijn geweest van geweld of seksueel misbruik in de jeugdzorg. Schrijver Jan J.B. Kuipers is een van hen. In 1971 werd hij plots afgevoerd naar het gesloten jongenshuis ‘Welkom’ in Arnhem, dat juist in die periode in opspraak was. ‘Erger dan de ergste gevangenis,’ oordeelde het eigen personeel. Kamervragen volgden. 

Voorplat van de paperback
De auteur gaat op zoek naar zijn eigen en de algemene historie van ‘Welkom’ en de gesloten jeugdzorg, waar de misstanden nog altijd voortwoekeren. 

Hij stuit op het fenomeen van verdwenen en weggemoffelde informatie, en van overheden en instellingen die naar elkaar verwijzen of niet reageren op pogingen tot contact. 

Tijdens zijn deels persoonlijke zoektocht richt hij ook een donker monumentje op voor een vrouwelijke kinderrechter in het Zeeuwse Middelburg.

Zie over 'Welkom' en dit project ook deze post.


Paperback: 66 pag., ISBN € 5,75
ISBN 979-8864833520

Misschien ook leuk:De Nederlandse samenleving veranderde razendsnel aan het eind van de negentiende eeuw. Oude, vertrouwde waarden wankelden door een stroom aan nieuwe ideeën en levensstijlen. Alles moest anders: de inrichting van de maatschappij, de omgang met het lichaam en ook religie en spiritualiteit. Anarchisten, vegetariërs, theosofen, spiritisten, utopische kolonisten, feministen, strijders voor homorechten: de verschillende stemmen van linkse activisten tot ultrarechtse ‘trekvogels’ en reactionaire cultuurcritici vormden een verwarrend koor.

'Jan J.B. Kuipers belicht de versplintering van het levensbeschouwelijke landschap in een periode die werd gekenmerkt door vaak extreme opvattingen. Hij laat de lezer kennismaken met de vaak grillige vertegenwoordigers van een onversneden individualisme.'


Bij dit boek is een interessante PODCAST gemaakt, te downloaden via Podcast Hoog Tijd - Dwepers en dromers of in iTunes of Spotify (zoek op "Hoog Tijd")


'Kuipers heeft een boek geschreven waarin recht wordt gedaan aan al die idealistische strevers naar een betere wereld.'

Willem Huberts in Tijdschrift voor geschiedenis

De koning die Schiedam wilde bombarderen

Koning Gorilla of Willem de Goede? De eerstgenoemde bijnaam van Willem III (1817-1890) is bekender en niet voor niets. Willems leven werd ge...