zaterdag 24 november 2018

BALLUSTRADA, DE WORTELS EN HET SPIJBELEN

In het kersverse najaarsdubbelnummer van het literaire tijdschrift Ballustrada onderzoeken negen dichters hun ‘wortels’. Jabik Veenbaas riep ze bijeen voor de door hem samengestelde aflevering van de rubriek Laaglandse Poëzie. Tsead Bruinja, Emma Crebolder, Hans Kloos en de andereen komen tot verrassende interpretaties. Veenbaas zelf vertelt in zijn inleiding hoe een ervaring uit zijn jeugd hem levenslang inspireerde als voorbeeld van trouw blijven aan je wortels.


De rest van deze Ballustrada is opnieuw zeer divers. Was het in de vorige uitgave kommer en kwel op kniehoogte, deze keer verrast Jos Rouw de lezer met de pijn en vreugde van een ander kaliber: vrouwenstrijd (om een man) en schildersmystiek. Andere verhalen komen van Gert P. Kuipers, San Bos, Pieter Drift en Yorgos Dalman.

Johan Everaers leverde een beschouwing over Arthur Cravan en Guillaume Apollinaire, dichters op weg naar het einde van de Grote Oorlog. Jan J.B. Kuipers laat in zijn rubriek De Juiste Verkeerde Verbanden een bekende Duitser opdraven, wiens boek Mijn Strijd onlangs in een Nederlandse vertaling is uitgekomen. En Minor gaat het gevecht aan met de regel: Alles van waarde is weerloos. Hij doet dat aan de hand van een verslag van Julian Barnes over zijn leeservaringen bij een gedicht van W.H. Auden. Moeten we een dichtregel al dan niet letterlijk nemen, is de brandende vraag. 

Een opvallende dichterlijke bijdrage komt van Julien Holtrigter, die voor het eerst in Ballustrada publiceert. Andere dichters in het nummer: Kees Engelhart, Kees Klok, Kees Hermis, László Tóth en André van der Veeke. 

De rubriek Taal Ver Taal brengt het gedicht Spijbelen, een experiment van Rod Summers in vijf vertaalde versies. Voor de tweede aflevering van dezelfde rubriek maakte Willem M. Roggeman een vertaling van een gedicht van Robert Creely, die altijd in verband wordt gebracht met de Amerikaanse Black Mountain-dichters. Ko de Jonge brengt voor zijn project pARTsfromheaven werk bijeen van onder anderen Keith Bates (VK) en Dame Mailarta (Canada).

In de volgende uitgave staat het thema In Holland staat een huis centraal. Belgische schrijvers laten hun licht schijnen over hun schrijvende noorderburen en enkele Nederlanders zullen op hun beurt Belgen onder de loep nemen, die weer over Nederlanders…

Ballustrada jaargang 32 nummer 3/4
Red. André van der Veeke, Jan J.B. Kuipers, Johan Everaers; vormgeving Ko de Jonge
Redactieadres: avdveeke@zeelandnet.nl
Los nr € 12,50, abonnement € 20,00


De koning die Schiedam wilde bombarderen

Koning Gorilla of Willem de Goede? De eerstgenoemde bijnaam van Willem III (1817-1890) is bekender en niet voor niets. Willems leven werd ge...