woensdag 9 maart 2016

Eerste wandeling Sinister Middelburg op 28 april 2016

Donderdagavond 28 april start op de Markt in Middelburg de eerste Sinistere Wandeling door deze historische stad. Dertien locaties in de westelijke binnenstad; dertien onrustbarende verhalen, verteld door uw gids Jan J.B. Kuipers, schrijver en voormalig stadsdichter.


Dinsdag 29 maart besteedde CTV aandacht aan deze vertelwandeling in het programma Zieuws (van ca. 1.50-4.50). Bekijk hier de uitzending.

Bestel hier uw kaarten.

Jan J.B. Kuipers, uw Gids

Jan publiceerde meer dan zestig boeken en honderden bijdragen op het gebied van geschiedenis, archeologie, letteren, SF, thrillers en jeugdliteratuur. In 2005/2006 was hij stadsdichter van Middelburg. Hij won onder andere de Millennium Award (1997) en de Zeeuwse Boekenprijs (2005). Essays, artikelen, verhalen en poëzie verschenen o.a. in Hollands Maandblad, An der Grenze en Albedo One. Als dichter was hij een van de eerste beoefenaars van de ‘megafoonpoëzie’.
Andere website van de auteur: klik hier.


Mia Timiaan, initiatiefnemer – English guide.

Literair pseudoniem van Marloes Matthijssen. Letterlijk en figuurlijk ghostwriter: ze tekent met haar bureau elizee levensgeschiedenissen op, onder andere van stadhuisbeelden, diverse kunstenaars en mensen die graag anoniem wensen te blijven. Ze schrijft ook korte verhalen en gedichten met een fascinatie voor de donkere kanten van de mens. Ze publiceerde in o.a. de jubileumeditie van Nederland Leest, Zondig in Zeeland, NRC Handelsblad, Krakatau en Ballustrada.
Voor haar schrijfwebsite: klik hier.

Meer informatie:

stadswandeling * spookverhalen * volksverhalen * folklore * literatuurgeschiedenis * stadsgeschiedenis * misdaadgeschiedenis

Lord Byron en François Bonivard in Chillon

Gevangenis van Chillon. "Het was een beroemde zeiltocht in een berucht jaar. De Engelse dichter Lord Byron, zijn vriend Percy Bysshe Sh...