woensdag 6 september 2023

Lezing 'Van schootsveld tot schanskorf' in IJzendijke

Op vrjjdagavond 20 oktober geef ik een lezing met powerpoint in museum Het Bolwerk in IJzendijke (Markt 28), getiteld: 'Van schootsveld tot schanskorf. Legers en soldaten tijdens de Opstand'. Aanvang 19:30 uur, toegang € 8,--; reserveren kan vóór 13 oktober (museuminfo@zeelandnet.nl, tel. 0117 301200).


We bespreken de voorgeschiedenis van het belangrijke fenomeen van de huurlingenlegers, de opbouw van de Spaanse en Staatse strijdkrachten, de tactieken in het veld inclusief belegeringen en natuurlijk het soldatenleven. Naast de belangrijke rol van de Spaanse tercio’s bekijken we de route die de Spaanse troepen moesten afleggen op weg naar de Nederlanden. 

Aan Staatse zijde komen onder meer de militaire hervormingen van Willem-Lodewijk en Maurits aan de orde, en de rol van de wiskundige en ingenieur Simon Stevin hierbij. Mooie details als het Sluise ‘Amazonenleger’ van Catharina Rose en Maaiken in den Hert passeren uiteraard ook de revue.

De lezing vloeit deels voort uit de recente herdruk van mijn boek De Staats-Spaanse Linies. Monumenten van conflict en cultuur bij Walburg Pers | 248 blz., € 39,99, e-boek € 19,99 | ISBN 9789462499843


De latere zestiende eeuw is een tijd van oproer en oorlog, waarin ook de Staats-Spaanse Linies ontstaan. Dit complex van forten, schansen, linies en vestingstadjes telt zo’n 450 objecten in een gebied van 80 bij 40 kilometer aan weerszijden van de landsgrens tussen Knokke en Antwerpen. Scheppers zijn de Spaanse, de ‘Staatse’ en de Franse militaire apparaten gedurende de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) tot de Spaanse Successieoorlog (1701-1714) – latere aanpassingen niet meegerekend. Sommige elementen spelen nog een rol in de Tweede Wereldoorlog. De Staats-Spaanse Linies plaatst de Linies in de historische en krijgshistorische context.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Lord Byron en François Bonivard in Chillon

Gevangenis van Chillon. "Het was een beroemde zeiltocht in een berucht jaar. De Engelse dichter Lord Byron, zijn vriend Percy Bysshe Sh...