donderdag 7 maart 2024

WOUW! Tekenen van verdelging en vroomheid

In het Markiezenhof in Bergen op Zoom loopt de aantrekkelijke expositie WOUW! over 'Archeologische vondsten van het grootste kasteel van Nederland'. Het is een aantrekkelijke tentoonstelling, waarin tekenen van verdelging en vroomheid elkaar afwisselen. Zoals de oudste in Nederland aangetroffen haakbus uit het begin van de vijftiende eeuw, enkele pelgrimsinsignes en fraaie voorstellingen van Adam en Eva op een hooggedecoreerde ringvaas en een steengoedkan uit Raeren.


Eva in steengoed, 16de eeuw
foto HMD Dekker
Het kasteelterrein bevindt zich bij het dorp Wouw tussen Roosendaal en Bergen op Zoom. 

Om die reden bundelden Museum het Markiezenhof en Museum Tongerlohuys in Roosendaal hun krachten om het verhaal van het kasteel te vertellen, teruggaand tot de twaalfde eeuw.

Na de aftrap in het Tongerlohuys te Roosendaal (17 november-9 februari), waar het accent vooral lag op de militaire geschiedenis, is nu  Bergen op Zoom aan de beurt, waar ook het dagelijks leven op het kasteel veel aandacht krijgt. 

"Deze boeiende tentoonstelling onthult de schatten en geheimen die recentelijk zijn opgegraven en die nog nooit eerder te zien waren, waaronder het oudste vuurwapen van Nederland" - de haakbus dus, die ik hierboven noemde.Ringvaas met Adam en Eva, ca. 1600
foto HMD Dekker

Het kasteel van Wouw speelde ook een belangrijke rol tijdens de Opstand tegen Spanje, waarvan veel tentoongestelde objecten getuigen, bijvoorbeeld enkele helmen en rapieren. 

Bergen op Zoom, Wouw en omgeving liggen juist buiten het gebied van de Staats-Spaanse Linies, maar hun verdedigingswerken liggen met deze wel binnen het gebied van de Zuiderfrontier, de Nederlandse militaire verdedigingslinie uit de zeventiende en achttiende eeuw, waarvan enkele gedeelten tot kort na de Tweede Wereldoorlog in gebruik zijn geweest. 

Deze gecombineerde linie liep vanaf Sluis in Zeeuws-Vlaanderen tot aan Nijmegen.
***

Lees ook

De Staats-Spaanse Linies

Monumenten van conflict en cultuur

De latere zestiende eeuw is een tijd van oproer en oorlog, waarin ook de Staats-Spaanse Linies ontstaan. Dit complex van forten, schansen, linies en vestingstadjes telt zo’n 450 objecten in een gebied van 80 bij 40 kilometer aan weerszijden van de landsgrens tussen Knokke en Antwerpen. Scheppers zijn de Spaanse, de ‘Staatse’ en de Franse militaire apparaten gedurende de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) tot de Spaanse Successieoorlog (1701-1714) – latere aanpassingen niet meegerekend. Sommige elementen spelen nog een rol in de Tweede Wereldoorlog. De Staats-Spaanse Linies plaatst de Linies in de historische en krijgshistorische context.

Prijs € 39,99

ISBN 9789462499843

Uitvoering Hardback

Aantal pagina's 248

Publicatiedatum 09 - 06 - 2023

Afmetingen 23.8 x 28.8 x 2.3 cm

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De koning die Schiedam wilde bombarderen

Koning Gorilla of Willem de Goede? De eerstgenoemde bijnaam van Willem III (1817-1890) is bekender en niet voor niets. Willems leven werd ge...